WEBINARS

Spark something...online

 • #EDUTECHASIA LIVE WEBINARS: เพิ่มประสิทธิภาพ E-learning ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในหลักสูตรและการสอน / Optimising e-learning with the strategic use of technology in curriculum and pedagogy (Thailand Focused)

  Tuesday 19 October 2021

  10:00 [ICT / GMT +7]

  เซสชั่นนี้จะดำเนินเป็นภาษาไทย This session will be conducted in Thai. การปิดโรงเรียนที่แสนยาวนานในช่วงกว่า 18 เดือนที่ผ่านมา ได้ผลักดันให้โรงเรียนและนักการศึกษาได้มีโอกาสลงทุนและเข้าถึงการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เราเห็นการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพิ่มขึ้น เราจึงตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่พวกเขาได้นำมาเครื่องมือเหล่านั้นมาสู่ห้องเรียน อย่างไรก็ตาม ความสามารถทางดิจิทัลและการจัดหาทรัพยากรระหว่างทีมผู้สอนและผู้เรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นใจว่าผลการเรียนรู้จะบรรลุผลได้ในระหว่างการเรียนรู้ออนไลน์ เมื่อเราก้าวเข้าสู่รูปแบบของห้องเรียนใหม่ การประเมินการใช้งาน edtech มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากเครื่องมือและแพลตฟอร์ม คณะผู้เชี่ยวชาญจากการอภิปรายนี้จะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีจะสามารถขับเคลื่อน e-learning รวมถึงกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนการใช้งานตลอดทั้งบทเรียนและกิจกรรมในห้องเรียน Long periods of school closures over the past 18 months have forced schools and educators to venture into technology-enabled teaching to ensure continued learning. As we move into new classroom models and formats, evaluation of edtech usage is much needed to reap the full benefits of the tools and platforms. This panel of experts will share their perspectives on how technology drives e-learning and the strategy behind plotting its use throughout lessons and classroom activities.

 • Enhancing Teacher Planning for Effective Learning

  Wednesday 27 October 2021

  16:30 [GMT +11]

  Teachers spend an inordinate amount of time planning lessons with often different planning processes and expectations at the teacher, team, department, and school level. This disparity and lack of school-wide planning processes often leads to tension amongst leaders and teachers and can become a barrier to embedding best-practice pedagogy. So, where should teachers and schools start in embedding best-practice pedagogy across the school and improving workflow to reduce teacher workload? During this webinar a panel of educators will share their strategies, tips, and insights into how to enhance teacher planning activities. Bring along your questions!

 • How can fulfilment automation enable you to stay competitive in a pandemic world?

  Tuesday 02 November 2021

  14:30 [GMT +8]

  Join this exclusive webinar brought to you by Sealed Air and learn from the experts on how fulfilment automation can enable your business to stay competitive and grow during the pandemic. E-commerce has experienced unprecedented growth against the backdrop of the ongoing COVID-19 pandemic. But with this increased growth comes a significantly increased need for digitisation and technology deployment. If you can’t deploy fulfilment automation in your operations, your ability to scale will be significantly hampered. Attend this webinar to learn why fulfilment automation is crucial to your overall strategy.

 • Has Data Migration Been Accepted as a Challenge in the Pharmacovigilance Industry?

  Wednesday 10 November 2021

  11:00 [EST]

  In an industry as complex and measured as pharmacovigilance, “change” is a dreaded word. Years are spent in putting up processes, tools and software in compliance with different regulations. Thus, safety systems stay in place, no matter how obsolete they become with the evolution of technology.

 • Building Connections that Matter for Learners

  Wednesday 24 November 2021

  16:00 [GMT +11]

  The future of education is now. The past twelve months have challenged schools and educators to become agile in the delivery of learning. As a result, schools have had to examine current teaching and learning practices and reflect on what significant changes they will make. In this talk, we explore how technology is being leveraged to forge and deepen connections between our learners, our teachers and our communities. Global, National and Local perspectives will be shared and discussed around these three critical themes of connection. This is a webinar like no other where you will hear concrete examples as well as create new knowledge by interacting with fellow participants, so you build connections that matter.

Contact Us