MIDEAS

Exhibitor

Tiếng Việt: Trợ lý thông minh Hana – sản phẩm của công ty Cổ phần Công nghệ MIDEAS là nền tảng chatbot đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Với Hana, doanh nghiệp của bạn có thể tiết kiệm chi phí, mở rộng quy mô và tăng doanh thu. Tiếng Anh: Intelligent Assistant Hana - product of Mideas Technology Corporation is the first chatbot platform in Vietnam applied artificial intelligence technologies and natural language processing. With Intelligent Assistant Hana, you will save costs, scale up and increase revenue for your business.

follow us on

 

 

Sign Up for Event Updates