TƯƠNG LAI THANH TOÁN, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & BÁN LẺ

 

Hội nghị và triển lãm MIỄN PHÍ lớn nhất Việt Nam

Mang đến 120 chuyên đề hội nghị miễn phí, 40 công ty triển lãm và 1,500 người tham dự

 

6 CHUỖI CHUYÊN ĐỀ

 

HỘI NGHỊ GỒM SÁU CHUỖI CHUYÊN ĐỀ VỚI 24 CHUYÊN ĐỀ TRONG MỖI CHUỖI

 

CHUYÊN ĐỀ CHÍNH

Hãy đến và được truyền cảm hứng từ những người đang định hình ngành thanh toán, thương mại điện tử và bán lẻ tại Việt Nam

CHUYÊN ĐỀ THANH TOÁN

Hãy đến xem những giải pháp thanh toán mới nhất và những công nghệ đang thay đổi cách chúng ta giao dịch

CHUYÊN ĐỀ CHIẾN LƯỢC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hãy tìm ra những điều tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Từ mô hình kinh doanh đến phát triển quy mô, thương mại xuyên biên giới đến vùng nông thôn

 

 

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Xây dựng công nghệ marketing để thúc đẩy doanh số và truy cập. Cập nhật với những công cụ mới nhất

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ BÁN LẺ

Đưa cửa hàng của bạn đến tương lai. Học cách đảm bảo mô hình bán lẻ của bạn sẽ tồn tại và phát triển

CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Hãy tìm hiểu cách công nghệ đang đưa ngân hàng đến người nghèo và đang những dịch vụ tài chính hàng đầu đến các cộng đồng chưa phát triển

 

 

Tải giới thiệu

KHÁCH THAM DỰ SEAMLESS VIETNAM ĐẾN TỪ NHIỀU NGÀNH TRONG NỀN THƯƠNG MẠI

 

etailers

FMCG

Travel & Transport

Insurance

Utilities & telcos

 

Media

Government

Hotels

Entertainment

Retail stores

 

Supermarkets

F+B

Shopping malls

Airports

Banks

follow us on

 

 

Sign Up for Event Updates