FUTURE OF PAYMENTS, E-COMMERCE & RETAIL

TƯƠNG LAI THANH TOÁN, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & BÁN LẺ

 

YOU CAN STILL REGISTER ONSITE! Head to Level 5, Gem Center, HCMC!

Registration Counter opens at 8am

 BẠN VẪN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TẠI CHỖ! HÃY ĐẾN TẦNG 5, GEM CENTER, TP HỒ CHÍ MINH!
QUẦY ĐĂNG KÝ MỞ CỬA LÚC 8H SÁNG

Vietnam's largest FREE conference & exhibition

Featuring 120 free conference sessions, 40 exhibitors and over 1,500 attendees

Hội nghị và triển lãm MIỄN PHÍ lớn nhất Việt Nam

Mang đến 120 chuyên đề hội nghị miễn phí, 40 công ty triển lãm và 1,500 người tham dự

 


Endorsed by

DOST
Saigon Innnovation Hub

6 THEATRES OF CONTENT

6 CHUỖI CHUYÊN ĐỀ

 

THE CONFERENCE CONSISTS OF SIX DEDICATED THEATRES EACH HOSTING 24 SESSIONS

HỘI NGHỊ GỒM SÁU CHUỖI CHUYÊN ĐỀ VỚI 24 CHUYÊN ĐỀ TRONG MỖI CHUỖI

 

KEYNOTE THEATRE

Be inspired by the people shaping the payments, ecommerce and retail landscape in Vietnam.

PAYMENTS THEATRE

Come see the latest payments solutions and see how new technologies are changing the way we transact.

ECOMMERCE STRATEGY THEATRE

Work out what’s best for your business. From business models to scaling up, and from cross border commerce to rural ecommerce.

CHUYÊN ĐỀ CHÍNH

Hãy đến và được truyền cảm hứng từ những người đang định hình ngành thanh toán, thương mại điện tử và bán lẻ tại Việt Nam

CHUYÊN ĐỀ THANH TOÁN

Hãy đến xem những giải pháp thanh toán mới nhất và những công nghệ đang thay đổi cách chúng ta giao dịch

CHUYÊN ĐỀ CHIẾN LƯỢC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hãy tìm ra những điều tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Từ mô hình kinh doanh đến phát triển quy mô, thương mại xuyên biên giới đến vùng nông thôn

 

 

ECOMMERCE MARTECH THEATRE

Build a technology and marketing stack to drive traffic and sales. Keep up-to-date with the latest tools.

RETAIL TECH THEATRE

Take your store into the future. Learn how you can ensure your retail business can survive and thrive.

FINANCIAL INCLUSION THEATRE

See how technology is banking the un-banked and bringing world class financial services to the bottom of the pyramid.

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Xây dựng công nghệ marketing để thúc đẩy doanh số và truy cập. Cập nhật với những công cụ mới nhất

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ BÁN LẺ

Đưa cửa hàng của bạn đến tương lai. Học cách đảm bảo mô hình bán lẻ của bạn sẽ tồn tại và phát triển

CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Hãy tìm hiểu cách công nghệ đang đưa ngân hàng đến người nghèo và đang những dịch vụ tài chính hàng đầu đến các cộng đồng chưa phát triển

 

 

DOWNLOAD BROCHURE

Tải giới thiệu

SHOWCASING THE LATEST PAYMENTS, E-COMMERCE & RETAIL TECHNOLOGIES

 

FINTECH INNOVATION

NFC

PAYMENT PROCESSORS

CHIP MANUFACTURERS & INTEGRATORS

MOBILE COMMERCE SOLUTIONS

CARD TECHNOLOGIES

ID & SECURITY

PAYMENT PLATFORMS & ISSUERS

IMPLEMENTATION PARTNERS

POS, OMNI-CHANNEL SOLUTIONS

CRM, LOYALTY SOLUTIONS

ANALYTICS & DATA

DELIVERY & LOGISTICS

DIGITAL MARKETING

E-COMMERCE PLATFORMS

SUPPLY CHAIN, ERP

MERCHANDISING SOLUTIONS

STORE DESIGN CONSULTANTS

IN-STORE TECHNOLOGIES

 

 

 

There are only 40 booths available and space is filling fast.

Contact Shruthi Hegde at (65) 6322 2712 or shruthi.hegde@terrapinn.com

 

CONFIRMED SPONSORS & EXHIBITORS TO DATE

 

 

 • Silver Sponsor

  Fin2B at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  MoEngage at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  Netcore Solutions at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  NEXGO at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  Nexty at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  NICE Group at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  Signapp Technologies Pte. Ltd. at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  ThreatMetrix at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  UrbanFox at Seamless Vietnam 2018
 • Silver Sponsor

  Vinculum Solutions at Seamless Vietnam 2018
 • Payment Solution Sponsor

  HPS at Seamless Vietnam 2018
 • Associate Sponsor

  Insider at Seamless Vietnam 2018
 • Associate Sponsor

  ITL Corporation at Seamless Vietnam 2018
 • Associate Sponsor

  Wirecard (Vietnam) co Ltd at Seamless Vietnam 2018
 • Exclusive Coffee Break Sponsor

  Nestlé at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Audience Serv at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  EyeQ Tech at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  EzQ at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Goldpac Fintech Hong Kong Limited at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  InnKom at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Itron Electronics at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Meete at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Mereal Biometrics at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  MIDEAS at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Nationlink at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  OCTOPUS at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  OnePay J.S.C. at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Shaca Vietnam at Seamless Vietnam 2018
 • Partner

  Singapore Manufacturing Federation (SMF) at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  TrueMoney Viet Nam (1Pay) at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Vanstone Electronic (Beijing) Co. Ltd. at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  VP Direct - VPBank at Seamless Vietnam 2018
 • Exhibitor

  Wibmo Inc at Seamless Vietnam 2018

 

 

 

 

Join these sponsors and get marketing coverage early.

Contact Shruthi Hegde at (65) 6322 2712 or shruthi.hegde@terrapinn.com

SEAMLESS VIETNAM ATTENDEES WILL COME FROM ACROSS THE ENTIRE COMMERCE LANDSCAPE

KHÁCH THAM DỰ SEAMLESS VIETNAM ĐẾN TỪ NHIỀU NGÀNH TRONG NỀN THƯƠNG MẠI

 

etailers

FMCG

Travel & Transport

Insurance

Utilities & telcos

 

Media

Government

Hotels

Entertainment

Retail stores

 

Supermarkets

F+B

Shopping malls

Airports

Banks

 

 

 

SEE YOU IN HO CHI MINH CITY -
NOVEMBER 2018!

 

REGISTER NOW

follow us on

 

 

Sign Up for Event Updates