Common FAQs

 

Is the event a physical event, in-person?

YES! We are so excited to host the event in-person at The Adora Convention Centre, Ho Chi Minh City, Vietnam.


Can I attend the event virtually or dial in?

NO. All attendees will need to be at the event physically. Conference content will not be available online. Presentations are not available after the event.


Where can I view the latest agenda?

You can still find our latest agenda here.


Is this a free event for attendees?

Yes! You can register for your FREE PASS here. It includes all access to:

  • 2 levels of exhibits at the Exhibition
  • Multi-track conference
  • Networking opportunities at the event

Please note F&B is not part of the pass. You will have to make your own arrangements.


Will lunch / F&B be served?

Due to current safe event management measures in Vietnam, F&B are not allowed within the hall. Please visit The Adora Convention Centre’s website for more information on F&B options.


How do I know if my application for the free pass has been approved?  

You will receive a confirmation email sent to the email address you have registered within 24 hours. Otherwise, contact  customerservice.sg@terrapinn.com


Do I need to apply for a visa to enter Vietnam?

Please visit https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam and check with your local immigration authorities for latest information.


What documents do I need before I can travel to Vietnam?

Please visit https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam . You are also strongly advised to check with your local immigration and health authorities for all travel and pandemic protocols.


I need a Letter of Invitation (LOI) for my visa application. What should I do?

Please ensure you have registered for The Future Energy Show Vietnam first. Once that is done, email us at customerservice.sg@terrapinn.com with your contact details. Please note we will take up to 5 working days to issue the LOI upon receiving full details. Requests for LOI will cease on 8 July 2022.


Do you have any Official Hotels in Ho Chi Minh City?
Visit https://www.terrapinn.com/exhibition/future-energy-show-vietnam/Accommodation.stm for a list of our hotel partners.


What are the COVID-19 entrance protocols?

Please visit our Safe Event Management page here for latest information.


What's the address of the venue?

The Adora Convention Centre is located at 431 Hoang Van Thu, Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City. More information here.


What are the Admission Guidelines and dress code?

Click here to find out more.


When can I collect my event badge?

Please collect your badge from the registration desk. Registration and event opening hours can be found here.

Common FAQs

 

Sự kiện có phải là một sự kiện trực tiếp không?

VÂNG! Chúng tôi rất vui mừng được trực tiếp tổ chức sự kiện tại Trung tâm Hội nghị The Adora, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Tôi có thể tham dự sự kiện thông qua mạng không?

KHÔNG. Tất cả những người tham dự sẽ cần phải trực tiếp có mặt tại sự kiện. Nội dung hội nghị sẽ không có sẵn trực tuyến. Bài thuyết trình không có sẵn sau sự kiện.


Tôi có thể xem chương trình nghị sự mới nhất ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy chương trìn nghị sự mới nhất của 2 ngày hội nghị tại đây.


Đây có phải là một sự kiện miễn phí cho người tham dự không?

Đúng! Bạn có thể đăng ký PASS MIỄN PHÍ của mình tại đây. Nó cho bạn tất cả quyền truy cập vào:

  • 2 tầng trưng bày tại sảnh Triển lãm
  • Hội nghị với 2 chủ đề chính
  • Cơ hội kết nối tại sự kiện

Xin lưu ý F&B (đồ ăn & thức uống) không bao gốm trong thẻ tham dự. Bạn sẽ phải tự sắp xếp.


Bữa trưa / Đồ ăn & Đồ uống có được phục vụ không?

Do các biện pháp quản lý sự kiện an toàn hiện hành ở Việt Nam, F&B không được phép mang vào hội trường. Vui lòng truy cập trang web của Trung tâm Hội nghị Adora để biết thêm thông tin về các lựa chọn ăn uống.


Làm cách nào để biết đơn đăng ký thẻ tham dự miễn phí của tôi đã được chấp thuận hay chưa?  

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Nếu không, hãy liên hệ tới customerservice.sg@terrapinn.com


Tôi có cần phải xin visa vào Việt Nam không?

Vui lòng truy cập https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam và kiểm tra với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương của bạn để biết thông tin mới nhất


Tôi cần những giấy tờ gì trước khi đến Việt Nam?

Vui lòng truy cập https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam . Bạn cũng được khuyến nghị nên kiểm tra với cơ quan di trú và y tế địa phương của bạn về tất cả các quy trình du lịch và quy định đại dịch.


Tôi cần Thư mời (LOI) cho đơn xin thị thực của mình. Tôi nên làm gì?

Vui lòng đảm bảo bạn đã đăng ký The Future Energy Show Việt Nam trước tiên. Sau khi hoàn tất, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ email customerservice.sg@terrapinn.com với các thông tin chi tiết liên hệ của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ mất tối đa 5 ngày làm việc để cấp THƯ MỜI khi nhận được đầy đủ thông tin chi tiết từ bạn. Yêu cầu THƯ MỜI sẽ chấm dứt cấp vào ngày 8 tháng 7 năm 2022.


Sự kiện có khách sạn chính thức nào ở Thành phố Hồ Chí Minh không?
Truy cập https://www.terrapinn.com/exhibition/future-energy-show-vietnam/Accommodation.stm để xem danh sách các đối tác khách sạn của chúng tôi.


Các yêu cầu vào cửa đảm bảo an toàn COVID-19 là gì?

Vui lòng truy cập trang Quản lý Sự kiện an toàn của chúng tôi tại đây để biết thông tin mới nhất.


Sự kiện được tổ chức ở đâu?

Trung tâm Hội nghị Adora tọa lạc tại 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin thêm tại đây.


Nguyên tắc tham dự và quy định về trang phục là gì?

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.


Khi nào tôi có thể nhận huy hiệu sự kiện của mình?

Vui lòng nhận huy hiệu của bạn từ bàn đăng ký. Đăng ký và giờ mở cửa sự kiện có thể được tìm thấy tại đây.

Get Involved

 

TO SPONSOR OR EXHIBIT


Andre Laury
andre.laury@terrapinn.com

 

 

TO REGISTER OR PARTNER


Danelle Filipinas
danelle.filipinas@terrapinn.com

 

 

FOR SPEAKING OPPORTUNITIES


Paul Clark
paul.clark@terrapinn.com