ADMISSION GUIDELINES

 
Event operating hours (Ho Chi Minh City time, GMT+7) 
Conference and Exhibition: 0830 – 1700 daily 
 
Registration hours (Ho Chi Minh City time, GMT+7) 
Conference and Exhibition: 0800 – 1630 daily 
 
 • Future Energy Show Vietnam is an event strictly reserved for trade professionals only 
 • Only pre-registered and pre-approved attendees are allowed into the Halls. No walk-ins or on-site registration 
 • The general public and minors below 18 years of age will not be admitted regardless of the presence of adults 
 • Each badge is valid for one person. Badges are non-transferable. You may be asked by the security personnel to present proof of identification before entering the Halls 
Attire guidelines 
Only business attire is allowed in the Exhibition Halls. Bermudas, shorts, sports sandals, slippers, flip-flops etc. are strictly prohibited. 
 
Safe event management 
Click here to read more about safe event management measures in place for Future Energy Show Vietnam.  
 
Photography and videography 
Considering safe event management measures implemented for the event, please note that 
 • No photography or video equipment allowed unless approval is obtained from the Organiser. 
 • Recording of interviews must be scheduled and recorded in a booth and/or a designated room or enclosed location in the Hall 
 
All interviews must be scheduled in advance with the Organiser. Walking up to an attendee with a camera or microphone and asking for an interview without prior approval is not permitted. 
 
The Organiser reserves the rights to refuse admission or to remove any person from the event without having to specify a reason. 
 

QUY ĐỊNH THAM DỰ SỰ KIỆN  

 
Giờ hoạt động của sự kiện (giờ Thành phố Hồ Chí Minh, GMT+7) 
Hội nghị và Triển lãm: 8:30 đến 17:00 hằng ngày 
 
Giờ đăng ký (giờ Thành phố Hồ Chí Minh, GMT + 7) 
Hội nghị và Triển lãm: 08:00 - 16:30 hằng ngày 
 
 • The Future Energy Show Vietnam là một sự kiện dành riêng cho các chuyên viên thương mại 
 • Chỉ những người tham dự đã đăng ký và được phê duyệt tham dự từ trước được phép vào các hội trường. Việc tự do ra vào và đăng ký tham dự trực tiếp tại sự kiện đều không được cho phép.  
 • Công dân tự do và trẻ em dưới 18 tuổi đều không được phép vào sự kiện trừ phi có sự đồng hành của người lớn.  
 • Mỗi huy hiệu chỉ có giá trị cho một người. Huy hiệu không thể chuyển nhượng. Người tham dự có thể được nhân viên an ninh yêu cầu xuất trình thẻ tham dự/huy hiệu trước khi vào Hội trường
Quy định về trang phục 
Chỉ trang phục công sở được cho phép khi vào các phòng triển lãm. Quần short, dép xăng-đan thể thao, dép lê, dép xỏ ngón,.. đều không được phép.  
 
Quy định an toàn của sự kiện 
Nhấp vào đây để đọc thêm về các biện pháp quản lý an toàn cho sự kiện The Future Energy Show Vietnam.  
 
Chụp ảnh và quay hình 
Để đảm bảo quản lý an toàn cho sự kiện, xin lưu ý: 
 • Không được phép sử dụng thiết bị chụp ảnh hoặc quay phim trừ khi được sự chấp thuận của Ban tổ chức. 
 • Việc ghi hình các cuộc phỏng vấn phải được lên lịch và được quay trong gian hàng hoặc phòng được chỉ định hoặc một địa điểm kín ở trong Hội trường.   
 
Tất cả các cuộc phỏng vấn phải được lên lịch trước với Ban tổ chức. Không được phép bước đến gần người tham dự với máy ảnh hoặc micrô và yêu cầu phỏng vấn mà không có sự chấp thuận trước. 
  
Ban tổ chức có quyền từ chối tham gia hoặc mời bất kỳ người nào ra khỏi khỏi sự kiện mà không cần nêu rõ lý do. 

Get Involved

 

TO SPONSOR OR EXHIBIT


Andre Laury
andre.laury@terrapinn.com

 

 

TO REGISTER OR PARTNER


Danelle Filipinas
danelle.filipinas@terrapinn.com

 

 

FOR SPEAKING OPPORTUNITIES


Paul Clark
paul.clark@terrapinn.com