The future of energy in Vietnam - Virtual Event

TƯƠNG LAI CỦA NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM - TRỰC TUYẾN

 

18-19 November  |  18-19 Tháng Mười Một
Coming to you live, wherever you are
Đến với bạn trực tiếp, dù bạn ở đâu

THANK YOU FOR MAKING THE FUTURE ENERGY SHOW VIETNAM VIRTUAL A SUCCESS

Co-located with:
Đồng định vị với:

The Future Energy Show Vietnam Virtual
 

The Future Energy Show Vietnam will take place back-to-back with The Future Energy Show Philippines creating a 4-day mega event on the future of energy in two of Southeast Asia’s most exciting and dynamic energy economies over 16-19 November.
The Future Energy Show Vietnam (Triển Lãm Tương Lai Năng Lượng Việt Nam) sẽ diễn ra liên tiếp sau The Future Energy Show Philippines (Triển Lãm Tương Lai Năng Lượng Philippines) tạo ra một sự kiện lớn kéo dài 4 ngày về tương lai ngành năng lượng tại hai trong số các nền kinh tế năng lượng giàu tiềm năng và năng động nhất Đông Nam Á từ ngày 16 đến ngày 19 Tháng 11.

Access to one gets your access to both. You can access both online events with your free pass.
Chỉ cần đăng ký 1 sự kiện, bạn sẽ có thể truy cập vào cả hai. Bạn có thể truy cập cả hai sự kiện trực tuyến với vé miễn phí của mình.

Enjoy live content from 16-19 November, then view the sessions on-demand and keep networking through to the end of 2020.

Hãy xem những nội dung trực tuyến từ ngày 16-19 Tháng 11, sau đó xem các phiên theo yêu cầu và tiếp tục kết nối với mọi người cho đến cuối năm 2020.

 

That's right, your free pass gets you access to six weeks of networking and learning. Watch the sessions you missed, message attendees and hold video calls with attendees all within the platform.


Đúng vậy, vé miễn phí giúp bạn có quyền truy cập vào sáu tuần kết nối và học hỏi. Xem các phiên bạn đã bỏ lỡ, kết nối với những người tham dự và tổ chức các cuộc gọi điện video với những người tham dự, tất cả chỉ trong 1 nền tảng.  

 

 

Vietnam’s largest VIRTUAL energy conference and exhibition

HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NĂNG LƯỢNG TRỰC TUYẾN LỚN NHẤT VIỆT NAM

3,000+

Attendees
Người tham gia

100+

Speakers
Diễn giả

500+

Solar products & solutions
Phẩm & giải pháp khác trong ngành năng lượng mặt trời

 
 

Join us

The Future Energy Show Vietnam goes live in...

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

The Future Energy Show Vietnam đến với bạn trực tiếp trong…

 

THANK YOU FOR MAKING THE EVENT A SUCCESS. SEE YOU NEXT YEAR.

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI TẠI SỰ KIỆN NĂNG LƯỢNG TRỰC TUYẾN LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á:

JOIN US AT SOUTHEAST ASIA'S LARGEST VIRTUAL ENERGY EVENT:

4 ngày nội dung trực tuyến

4 days of live content

2 trong số thị trường năng lượng tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á

2 of Southeast Asia’s fastest growing energy markets

16-19 Tháng Mười Một 2020

16-19 November 2020

The Future Energy Show Philippines Virtual 2020

 

REGISTER NOW

18-19 November

The Future Energy Show Vietnam Virtual 2020

 

FIND OUT MORE

16-17 November

You can browse solar and energy products & solutions online

BẠN CÓ THỂ XEM TRÊN SẢN PHẨM & GIẢI PHÁP MẶT TRỜI VÀ NĂNG LƯỢNG TRỰC TUYẾN

Commercial & Industrial Solar
Utility scale solar
Rooftop Solar
Smart Energy
Traditional power generation
T&D/Grid
Other renewables

 

 

2020 Sponsors & Exhibitors

Các nhà tài trợ và công ty tham gia triển lãm 2020

 • Exhibitor

  The Future Energy Show Vietnam at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Associate Sponsor

  Trina Solar Energy Development Pte Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Wiibike at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Afore New Energy Technology (Shanghai) Co Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Amerisolar Worldwide Energy and Manufacturing (Nantong) Co.,Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Astronergy/Chint Solar at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  CNBM International Corporation at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  CONG TY TNHH JA SOLAR VIETNAM at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Guangdong Fivestar Solar Energy Co Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  HT-SAAE PV at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Huawei Technologies (Vietnam) LTD.,CO at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Huzhou Shangfu Wire & Cable High Technology Co., Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Hyundai Energy Solutions at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Ingine Pacific at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  IOTeamVN at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Mismart at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Multi Meter Machine at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Ningbo Followray Special Cable Co.,Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Ningbo Ginlong Technologies Co.,Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  SHARC Energy Systems at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Waaree Energies Limited at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Xiamen Huge Energy Technology Co., Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Shenzhen Must Power Limited at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Zhongrui Green Energy Technology (Shenzhen) Co.,Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Zhejiang G&P.New Energy Technology Co Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  FUJIAN ANTAI NEW ENERGY TECH.CO.,LTD at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  TBEA XINJIANG SUNOASIS CO., LTD. at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Jinko Solar at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Yuens (Xiamen) New Materials Co.,Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Opal - RT Technologies at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Kernel Sistemi at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Waaree Energies Limited at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  AE Solar GmbH at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  XIAMEN NACYC ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Axitec Energy Co Kg at The Future Energy Show Vietnam 2020

  Exhibitor

  Risen Energy Co Ltd at The Future Energy Show Vietnam 2020
 • Exhibitor

  Ningbo Deye Inverter Technology at The Future Energy Show Vietnam 2020

 

 

Streaming in channel:
Keynotes

Phát trực tiếp trên kênh
Phát biểu chính

Streaming in channel:
Solar

Phát trực tiếp trên kênh
Điện mặt trời

Streaming in channel:
Power

Phát trực tiếp trên kênh
Năng lượng

 

 

Browse the Future Energy Show Vietnam Virtual agenda

Tiến trình hội nghị

 

More than 50 Speakers. 2 days packed with premium content.
Check out the Future Energy Show Vietnam agenda now.
PLUS two more days of content on the Philippines, all accessible with your free ticket.

 

 

Companies that attend The Future Energy Show Vietnam

 

Hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Get ready to go virtual.


Tham gia cùng chúng tôi trực tuyến.
Join us Live.

Chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để các nhà lãnh đạo năng lượng tái tạo và năng lượng tại Việt Nam có thể cùng nhau chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ và vượt qua những thách thức mà tất cả chúng ta đang đối mặt. Chúng tôi không thể làm điều đó trực tiếp ngay bây giờ. Vì vậy, cùng với các đối tác của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn The Future Energy Show Vietnam ở định dạng trực tuyến tương tác với đầy đủ tính năng của một sự kiện thực.
There’s never been a better time for the renewable energy & power leaders in Vietnam to come together to share their expertise and navigate the challenges we are all facing. We just can’t do that in person right now. So, in conjunction with our partners, we’re bringing you The Future Energy Show Vietnam in an interactive virtual format that mirrors the physical event.

The Future Energy Show Vietnam sẽ có sự tham gia của các nhà triển lãm hàng đầu, giới thiệu hơn 500 sản phẩm chuyển đổi hệ sinh thái năng lượng trong nước. Hơn 50 diễn giả cũng sẽ mang đến cho bạn thông tin chi tiết từ các bài thuyết trình trực tiếp và tọa đàm trên trên 2 kênh nội dung.
Over two days, The Future Energy Show Vietnam will feature leading exhibitors showcasing over 500 products transforming the energy ecosystem in the country. 50+ speakers will also bring you insights from live presentations and panel debates across 2 content channels. PLUS two more days of content on the Philippines, all accessible with your free ticket.

Tham gia trực tiếp từ mọi lúc mọi nơi hoặc xem các phiên theo yêu cầu.
Join in live from wherever you are or watch the sessions on demand.

Networking

Unlock your full networking access with the Future Energy Show Vietnam Free Pass to view the full attendee list and book virtual face-to-face meetings with clients, prospects and peers from across the country. You can access networking for the rest of 2020.

Gặp gỡ và kết nối

Mở khóa quyền truy cập đầy đủ của bạn với Vé miễn phí Chương trình Năng lượng Tương lai Việt Nam đến xem danh sách đầy đủ những người tham dự, đặt lịch gặp gỡ trực tiếp ảo với khách hàng, khách hàng tiềm năng và đồng nghiệp trên toàn quốc. Xem danh sách đầy đủ những người tham dự

Lead generation

Establish connections with leading policymakers, regulators, local industry heavyweights, international energy experts and world class technology and solution providers. Meet them virtually and extend your network.

Tạo khách hàng tiềm năng

2500+ chuyên gia ngành năng lượng sẽ có mặt, đừng bỏ lỡ cơ hội này để gặp gỡ và kết nối với họ. Gặp gỡ họ trực tuyến và mở rộng mạng lưới của bạn.

Learning

Featuring three days of dedicated and curated content from innovators and leaders in Vietnam on Power, Solar and more.

 

Kiến thức

Hãy đến thăm các xêmina miễn phí sẽ có mặt trong hơn trực tuyến hai ngày sự kiện diễn ra để có được những hiểu biết sâu sắc và mới mẻ về những giải pháp mới trong ngành năng lượng.

Sign Up for Event Updates

Get Involved

 

The Solar Show

 


Andre Laury
andre.laury@terrapinn.com
+65 6322 2760

 

 

The Power and Electricity Show

The Wind Show


Benny Liu
benny.liu@terrapinn.com
+65 6322 2732

 

 

The Energy Storage Show

The Smart Energy Show


Janelle Hoeden
janelle.hoeden@terrapinn.com
+65 6322 2716