ADMISSION GUIDELINES

ข้อแนะนำในการเข้าร่วมงาน

 

Conference operating hours (Bangkok time, GMT+7)

    - Day 1, 29 May 2024: 09:00 – 17:00
    - Day 2, 30 May 2024: 09:00 – 17:00

 

Exhibition operating hours (Bangkok time, GMT+7)

    - Day 1, 29 May 2024: 08:30 – 17:30
    - Day 2, 30 May 2024: 08:30 – 17:30

 

Registration hours / Badge Collection will start at 08:00 (Bangkok time, GMT+7)

 • Sponsors and exhibitors will have early access starting from 08:00 (Bangkok time, GMT +7)

 • Asia Pacific Rail 2024 is an event strictly reserved for trade professionals only.

 • Only registered attendees are allowed into the Halls.

 • The general public and minors below 18 years of age will not be admitted regardless of the presence of adults.

 • Each badge is valid for one person. Badges are non-transferable. You may be asked by the security personnel to present proof of identification before entering the Halls.

 

Attire guidelines
Only business attire is allowed in the Exhibition Halls. Bermudas, shorts, sports sandals, slippers, flip-flops etc. are strictly prohibited.

 

Photography and videography
Please note that

 • No photography or video equipment allowed unless approval is obtained from the Organiser.

 • Recording of interviews must be scheduled and recorded in a booth and/or a designated room or enclosed location in the Hall.

All interviews must be scheduled in advance with the Organiser. Walking up to an attendee with a camera or microphone and asking for an interview without prior approval is not permitted.

 

You may be photographed, audio recorded and video recorded at Asia Pacific Rail 2024 by Terrapinn Pte Ltd. By entering the event premises, you consent to all photographs, interviews, audio recordings and/or video recordings made, produced or taken of you ("Materials") and the use, release, publication, exhibition, or reproduction of the Materials in all marketing and communication materials in any media by Terrapinn, its affiliates and/or representatives. Should you wish to opt out of the above, please reach out to us at customerservice.sg@terrapinn.com

 

The Organiser reserves the rights to refuse admission from the event without having to specify a reason.

 

กำหนดการงานประชุมวิชาการ (เวลากรุงเทพมหานคร, GMT+7)

    - วันที่ 29 พฤษภาคม 2567: 09:00 – 17:00 น.
    - วันที่ 30 พฤษภาคม 2567: 09:00 – 17:00 น.

 

บริเวณพื้นที่จัดแสดงสินค้า (เวลากรุงเทพมหานคร, GMT+7)

    - วันที่ 29 พฤษภาคม 2567: 09:00 – 17:30 น.
    - วันที่ 30 พฤษภาคม 2567: 09:00 – 17:30 น.

 

เริ่มลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างานตั้งแต่เวลา 08:00 น. (เวลากรุงเทพมหานคร, GMT+7)

 • สปอนเซอร์ และผู้จัดแสดงสินค้าสามารถเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 08:00 น. (เวลากรุงเทพมหานคร, GMT+7)

 • Asia Pacific Rail 2024 เป็นงานเฉพาะที่สงวนไว้สำหรับการเจรจรธุรกิจเท่านั้น

 • อนุญาตเฉพาะผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงสามารถเข้าภายในบริเวณงานได้ 

 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าบริเวณงานถึงแม้จะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 • บัตรเข้างานแต่ละใบใช้ได้สำหรับหนึ่งคนเท่านั้น  บัตรไม่สามารถถ่ายโอนให้กับผู้อื่นได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจแจ้งให้ท่านแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมงาน

 

ข้อแนะนำในการแต่งกาย
ผู้เข้าร่วมงานต้องแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด

 

การถ่ายภาพ และ ภาพเคลื่อนไหว
ข้อแนะนำ

 • ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้จัดงาน

 • การบันทึกการสัมภาษณ์จะต้องทำการนัดหมายเวลาและบันทึกในพื้นที่จัดแสดงและ/หรือบริเวณที่กําหนดเท่านั้น

การสัมภาษณ์ใดๆในพื้นที่จัดงาน จะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้ากับทีมผู้จัดเท่านั้น ห้ามทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานด้วยกล้องถ่ายภาพหรือไมโครโฟนโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทีมผู้จัดงานโดยเด็ดขาด

 

ท่านอาจถูกถ่ายภาพนิ่ง บันทึกเสียง และถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ในบริเวณงาน Asia Pacific Rail 2024 จัดโดยบริษัท Terrapinn Pte Ltd เมื่อเข้าไปในสถานที่จัดงาน ทางผู้จัดได้ถือว่าท่านยินยอมให้มีการภาพถ่ายนิ่ง สัมภาษณ์ บันทึกเสียง และ/หรือบันทึกวิดีโอของตัวท่าน ("โสตทัศนวัสดุ") และทางผู้จัดสามารถทำการเผยแพร่ จัดแสดง หรือทำซ้ำ เพื่อดำเนินการผลิตสื่อทางการตลาดและจัดทำสื่อทุกประเภทโดย Terrapinn บริษัทในเครือ และ/หรือตัวแทนบริษัทที่ได้รับอนุญาต หากท่านไม่ยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อทีมงานที่ customerservice.sg@terrapinn.com

 

ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าพื้นที่จัดงานโดยไม่แสดงเจตน์จำนงค์ใดๆ

 

Continue the #asiapacificrail conversations online