Vietnam Green Building Council (VGBC) / Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)

Exhibitor

The Vietnam Green Building Council (VGBC) Introduction 

The Vietnam Green Building Council (VGBC) was established in 2007 and has served as Vietnam’s national affiliate of the World Green Building Council (WGBC) since 2009.

Core activities of the VGBC include capacity building, sustainable building certifications (LOTUS), green construction materials supply chain facilitation, research, policy advocacy, and network building through its membership community. The VGBC’s LOTUS green building rating system was first launched in 2010 and has since grown into seven different rating systems covering all building types. To date, the VGBC has certified one million m2 of green built space across a wide variety of building types including schools, offices, retail, multi-family residential, public buildings, landed homes, hospitality, health care, education, and industrial.

VGBC representatives currently sit on the WGBC’s Sustainable Finance Taskforce which consists of members from 25 green building councils from across the globe. The VGBC is also active in the region’s Asia Pacific Network (APN) which consists of 16 green building councils working together on zero carbon buildings, materials circularity, and adaptation to climate change. 

Giới thiệu về Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) được thành lập năm 2007. VGBC đóng vai trò là chi nhánh Việt Nam trong Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WGBC) từ năm 2009.

Các hoạt động cốt lõi của VGBC bao gồm xây dựng năng lực, chứng nhận công trình bền vững (LOTUS), hỗ trợ chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng xanh, nghiên cứu, vận động chính sách và xây dựng mạng lưới thông qua cộng đồng thành viên. Hệ thống xếp hạng công trình xanh LOTUS của VGBC được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010 và kể từ đó đã phát triển thành sáu hệ thống xếp hạng khác nhau cho tất cả các loại công trình. Cho đến nay, VGBC đã được chứng nhận xanh cho một triệu m2 không gian xây dựng trên nhiều loại công trình bao gồm trường học, văn phòng, khu bán lẻ, khu dân cư cho nhiều gia đình, tòa nhà công cộng, nhà đất, khách sạn, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công nghiệp.

Đại diện của VGBC hiện thuộc Nhóm đặc nhiệm tài chính bền vững của WGBC, bao gồm các thành viên từ 25 hội đồng công trình xanh trên toàn cầu.


website

Contact us

To sponsor or exhibit:
Bastiaan van der Heijden

bastiaan.heijden@terrapinn.com
or
Alice (Hoang Anh) Chevalier

alice.chevalier@terrapinn.com

 

Speaking opportunities:
Phu Nguyen

phu.nguyen@terrapinn.com
Zalo: 096 170 8538

 

To be a partner:
Hairol Salim 

hairol.salim@terrapinn.com
or
Danelle Filipinas
danelle.filipinas@terrapinn.com