Tam Tien Nguyen | CEO
Trungnam Group

Tam Tien Nguyen, CEO, Trungnam Group

Ông Nguyễn Tâm Tiến giữ cương vị Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam từ năm 2008. Đầu thập niên 90, tốt nghiệp ngành Điện tử trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh ông đã tiếp tục lựa chọn con đường của một kỹ sư.

Gần 30 năm rong ruổi khắp các công trình, ông trở thành chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng với sự am hiểu sâu sắc từ lĩnh vực cơ điện lạnh, thủy lợi, dân dụng, cầu đường, thủy điện, cơ khí, điện tử. Ông là linh hồn về kỹ thuật trong năng lực lõi của Trungnam Group.

Appearances:Power & Electricity World Vietnam 2019 Day One @ 10:20

Solar and wind development: Trung Nam Group Vision

last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT

back to speakers