Nam Hoang | Environmental Expert
Vesdec

Nam Hoang, Environmental Expert, Vesdec

Hoàng Nam, chuyên gia môi trường, có 20 năm kinh nghiệm trong công việc đánh giá tác động môi trường về năng lượng, xi măng, giao thông và khu công nghiệp. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng dụng mô hình hoá lan truyền ô nhiễm không khí, lan truyền tiếng ồn cho đánh giá tác động môi trường các dự án nhiệt điện, giao thông và năng lượng gió. Từ năm 1999 đến nay, ông đã làm việc và hợp tác với nhiều các tổ chức môi trường thuộc chính phủ hay NGO của Việt Nam trong công tác đánh giá tác động môi trường cho các dự án năng lượng, xi măng, giao thông và khu công nghiệp có quy mô lớn.

Appearances:Free Seminar Theatre Agenda - Day 2 @ 14:30

Environmental issues in renewable energy

Những vấn đề cần lưu ý về môi trường khi phát triển năng lượng tái tạo
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT

back to speakers