100GW

CÔNG SUẤT MỚI

148 tỷ USD

ĐẦU TƯ MỚI

 

Chào mừng đến với Hội nghị Năng Lượng & Điện Thế Giới tại Việt Nam

 

Thị trường năng lượng Việt Nam đang trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh, hướng đến một thị trường cạnh tranh, và tăng cường công suất định mức lên hơn 135 GW đến trước 2030. Kế hoạch phát triển năng lượng sửa đổi đề ra vào tháng 3/2016 nhấn mạnh hơn nữa vào vấn đề an ninh năng lượng, hiệu quả năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và tự do hóa thị trường năng lượng.

 

Một thị trường năng lượng hỗn hợp đang biến đổi

Thị phần năng lượng thủy điện được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể, trong khi đó năng lượng than sẽ chiếm hơn nửa công suất định mức và năng lượng khí đốt cũng sẽ tăng thị phần mạnh mẽ. Nhưng trong những năm tới, năng lượng mặt trời, gió và năng lượng sinh học cũng sẽ sẵn sàng để trở thành nguồn năng lượng mới ở Việt Nam, với tổng sản lượng tăng từ dưới 1% lên hơn 10% sau khi chính phủ thực hiện các ưu đãi để thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân vào năng lượng tái tạo.

 

Hệ thống dây tải điện nâng cấp

Hệ thống đường dây tải điện đang được nâng cấp để đáp ứng công suất phát điện mới, mạng lưới điện thông minh đang được triển khai cung cấp năng lượng hiệu quả, đồng thời cải thiện độ tin cậy và cho phép người dùng tiết kiệm năng lượng.

 

Cơ hội đầu tư lớn

Việt Nam đã sẵn sàng để đón nhận các khoản đầu tư trị giá 148 tỷ USD vào phát triển công suất phát điện và truyền tải điện đến năm 2030, với nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

 

Hãy tham gia với chúng tôi tại buổi khai mạc hội nghị Năng Lượng & Điện Thế Giới tại Việt Nam để kết nối với hơn 400 nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, những nhà lãnh đạo chủ chốt

 

Tải tài liệu

 

Để yêu cầu tài trợ, vui lòng liên hệ
Isaac Chia theo số +65 6322 2332 hoặc email isaac.chia@terrapinn.com
Andre Laury theo tại số +65 6322 2760 hoặc email andre.laury@terrapinn.com