Hội nghị

 

Với sự tham gia của hơn 60 diễn giả đại diện cho chính phủ, các công ty năng lượng nhà nước, các đơn vị tham gia trong khu vực tư nhân, các công ty lớn trong ngành và nhiều công ty tài chính từ cả trong và ngoài Việt Nam, hội nghị sẽ mang đến cho bạn những hiểu biết thực sự quan trọng.

 

Xuyên suốt hai ngày diễn ra hội nghị và một ngày hội thảo trước hội nghị, chúng tôi đi sâu khai thác những câu hỏi nan giải nhất mà thị trường Việt Nam đang phải đối mặt.

 

Thông qua các phiên tương tác toàn thể, tọa đàm và hội thảo bàn tròn, bạn có thể nghe trao đổi từ những nhân vật dẫn đầu ngành và thảo luận trực tiếp với họ. Bạn có thể đặt câu hỏi về những chi tiết nhỏ hơn của các chỉ thị chính sách, kỳ vọng của những nhà điều hành và khám phá các tiêu chí đầu tư.

 

Với trọng tâm đẩy mạnh đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đây sẽ là tiêu điểm chính của hội nghị.

 

Nếu bạn muốn tạo dựng vị thế của mình trong thị trường năng lượng Việt Nam, hoặc đơn thuần muốn biết thêm về các cơ hội mà thị trường mang lại cho công ty mình, vậy thì đây chính là hội nghị dành cho bạn.

 

 

Tải tài liệu

 

Để yêu cầu tài trợ, vui lòng liên hệ
Isaac Chia theo số +65 6322 2332 hoặc email isaac.chia@terrapinn.com
Andre Laury theo tại số +65 6322 2760 hoặc email andre.laury@terrapinn.com