CONFERENCE AGENDA
NỘI DUNG HỘI THẢO

Ho Chi Minh City, 10 - 11 July 2024

Schedule

Create your personal agenda –check the favourite icon

Jul 108:50
Conference pass

Organiser’s Welcome Address

Keynotes

Phát biểu khai mạc của ban tổ chức

Paul Clark, Giám đốc khu vực Châu Á / Managing Director - Asia, Terrapinn Pte Ltd
Jul 109:00
Conference pass

KEYNOTE PRESENTATION: Vietnam's solar industry: Market outlook and opportunities

Keynotes

BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Tổng quan và triển vọng thị trường điện mặt trời Việt Nam

Jul 109:20
Conference pass
Jul 1010:40
Conference pass

PRESENTATION: Addressing power loss and challenges in the Vietnam's T&D grids: Exploring solutions

SMART ENERGY & LARGE SCALE SOLAR

THUYẾT TRÌNH: Giải pháp giảm thiểu mất điện và sự cố truyền tải

Jul 1010:40
Conference pass

PRESENTATION: Harnessing clean energy transition for sustainable growth: The role of energy storage

C&I ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE

THUYẾT TRÌNH: Lưu trữ năng lượng: Đòn bẩy chuyển đổi năng lượng sạch và đạt tăng trưởng xanh

Jul 1010:40
Conference pass

WORKSHOP: Solar-Powered EV Charging: Unlocking Vietnam's Advantages

SOLAR INSTALLER UNIVERSITY & NET ZERO

CHUYÊN ĐỀ: Phát triển trạm sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời và những lợi thế của Việt Nam

Jul 1011:00
Conference pass

PRESENTATION: FusionSolar Smart String ESS Solution with Grid Forming technology

C&I ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE

THUYẾT TRÌNH: Fusion Solar Giải pháp lưu trữ thông minh với công nghệ tạo lưới

Jul 1011:20
Conference pass

PANEL: Sharing Worldwide Experience in Developing Smart Grids: Expertise, Collaborations, and Strategic Investments

SMART ENERGY & LARGE SCALE SOLAR

TOẠ ĐÀM: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển lưới điện thông minh: Kỹ thuật, Hợp tác, và Đầu tư

Jul 1013:00
Conference pass

KEYNOTE PRESENTATION: Enhancing Vietnam's power system: Energy storage innovations and applications

Keynotes

BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: GiảI pháp lưu trữ năng lượng và ứng dụng vào hệ thống đIện Việt Nam

Jul 1013:40
Conference pass

KEYNOTE PRESENTATION: Sustainable energy transition: Advancing solar technology for a greener future

Keynotes

BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Chuyển dịch năng lượng bền vững: Đẩy mạnh tiến bộ công nghệ điện mặt trời cho một tương lai xanh

Jul 1015:00
Conference pass

PRESENTATION: Developing energy storage technology (BESS)

C&I ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE

THUYẾT TRÌNH: Phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng (BESS)

Jul 1015:00
Conference pass

WORKSHOP: Optimising solar energy utilisation in prolonged hot weather and overloaded energy capacity: System designs, measurements, and power consumption management strategies

SOLAR INSTALLER UNIVERSITY & NET ZERO

CHUYÊN ĐỀ: Sử dụng điện mặt trời hiệu quả trong điều kiện nắng nóng kéo dài và cung ứng điện quá tải: Giải pháp thiết kế, đo lường và kiểm soát tiêu thụ điện năng

Jul 1015:20
Conference pass

PRESENTATION: Net-zero agriculture: De Heus's green transformation with solar energy

C&I ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE

THUYẾT TRÌNH: De Heus và cuộc biến đổi nông nghiệp xanh với năng lượng mặt trời

Create your personal agenda –check the favourite icon

Jul 118:50
Conference pass

Organiser’s Welcome Address

Keynotes

Phát biểu khai mạc của ban tổ chức

Jul 119:00
Conference pass

KEYNOTE PRESENTATION: Understanding Vietnam's regulatory landscape of solar energy post PDP8

Keynotes

BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH: Bức tranh chính sách về điện mặt trời tại Việt Nam sau Quy hoạch điện VIII

Jul 1110:40
Conference pass

CO-PRESENTATION: Navigating the carbon market: Strategies for accessing and maximizing the value of carbon credits

SOLAR INSTALLER UNIVERSITY & NET ZERO

ĐỒNG THUYẾT TRÌNH: Tham gia thị trường carbon: Chiến lược để tiếp cận và tối đa hóa giá trị của tín chỉ carbon

Jul 1110:40
Conference pass

PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector: Rooftop solar for sustainable growth — Case studies from other markets and what can be applied to Vietnam

C&I ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE

THUYẾT TRÌNH: Điện mặt trời áp mái trong lộ trình phát triển bền vững của khối thương mại và công nghiệp: Nghiên cứu điển hình từ các thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam

Jul 1111:00
Conference pass

PRESENTATION: Challenges and opportunities in solar-powered agriculture: Pilot projects in other markets and what can be applied to Vietnam

C&I ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE

THUYẾT TRÌNH: Thách thức và cơ hội trong sử dụng điện mặt trời cho sản xuất nông nghiệp: Dự án thí điểm từ các thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam

Jul 1111:00
Conference pass

PRESENTATION: Understanding voluntary carbon market and the role of carbon credit standards in achieving sustainable goals

SOLAR INSTALLER UNIVERSITY & NET ZERO

THUYẾT TRÌNH: Tìm hiểu về thị trường carbon tự nguyện và vai trò của các tiêu chuẩn tín dụng carbon trong việc đạt được các mục tiêu bền vững

Jul 1111:20
Conference pass

PRESENTATION: Building a sustainable ecosystem: Collaboration between VCs and renewable energy developers

SMART ENERGY & LARGE SCALE SOLAR

THUYẾT TRÌNH: Xây dựng hệ sinh thái bền vững: Thúc đẩy hợp tác giữa các quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà phát triển dự án điện tái tạo

Jul 1111:40
Conference pass

PRESENTATION: Making large-scale solar projects viable in Vietnam: Innovative approaches in project development and investment

SMART ENERGY & LARGE SCALE SOLAR

THUYẾT TRÌNH: Đảm bảo tính khả thi cho các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn tại Việt Nam: Những cách tiếp cận sáng tạo trong phát triển dự án và tài chính

Jul 1113:30
Conference pass

WORKSHOP: Fundamentals of solar PV design and installation

SOLAR INSTALLER UNIVERSITY & NET ZERO

CHUYÊN ĐỀ: Nguyên tắc cơ bản về thiết kế và lắp đặt điện mặt trời

Jul 1114:00
Conference pass

WORKSHOP: Quality control and grid integration techniques for solar power systems

SOLAR INSTALLER UNIVERSITY & NET ZERO

CHUYÊN ĐỀ: Kỹ thuật điều khiển chất lượng điện và nối lưới đối với hệ thống điện mặt trời

Jul 1114:30
Conference pass

PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector: Rooftop solar for sustainable growth — Case studies and new models in renewable energy business

C&I ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE

THUYẾT TRÌNH: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện mặt trời mái nhà và những mô hình mới trong kinh doanh năng lượng tái tạo

Jul 1114:30
Conference pass

WORKSHOP: Advanced techniques to optimize solar energy systems for residential and small businesses

SOLAR INSTALLER UNIVERSITY & NET ZERO

CHUYÊN ĐỀ: Kỹ thuật tiên tiến để tối ưu hóa hệ thống năng lượng mặt trời cho khu dân cư và doanh nghiệp nhỏ

Jul 1114:50
Conference pass

PRESENTATION: Empowering Vietnam's C&I sector: Rooftop solar for sustainable growth — Case studies from other markets and what can be applied to Vietnam

C&I ROOFTOP SOLAR & ENERGY STORAGE

THUYẾT TRÌNH: Điện mặt trời áp mái trong lộ trình phát triển bền vững của khối thương mại và công nghiệp: Nghiên cứu điển hình từ các thị trường khác và những gì có thể áp dụng cho Việt Nam

Jul 1115:00
Conference pass

WORKSHOP: Storing excess solar energy: Latest innovations, technical insights and implementation strategies

SOLAR INSTALLER UNIVERSITY & NET ZERO

CHUYÊN ĐỀ: Lưu trữ năng lượng mặt trời dư thừa: Công nghệ, kỹ thuật và triển khai

Jul 1115:10
Conference pass

CLOSING PANEL: Reaching Net Zero together: Inclusive green energy access for every home and business

Keynotes

PHIÊN TOÀN THỂ BẾ MẠC: Net Zero — Năng lượng xanh hướng đến phát triển bền vững

last published: 19/Jun/24 09:15 GMT

Contact us

To sponsor or exhibit:
Bastiaan van der Heijden

bastiaan.heijden@terrapinn.com
or
Alice (Hoang Anh) Chevalier

alice.chevalier@terrapinn.com

 

Speaking opportunities:
Phu Nguyen

phu.nguyen@terrapinn.com
Zalo: 096 170 8538

 

To be a partner:
Hairol Salim 

hairol.salim@terrapinn.com
or
Danelle Filipinas
danelle.filipinas@terrapinn.com