FAQ

 

 

Đây có phải là một sự kiện trực tiếp không?

ĐÚNG VẬY! Chúng tôi rất vinh dự được tổ chức sự kiện này tại SKY EXPO Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.  Hãy nhấp vào đây để lấy địa chỉ của Địa điểm.

 

Tôi có thể tham dự sự kiện trực tuyến hoặc qua điện thoại không?

KHÔNG. Tất cả những người tham dự sẽ phải có mặt tại sự kiện. Nội dung hội nghị sẽ không được đăng tải trực tuyến. Các mục diễn thuyết sẽ không được ghi lại sau khi sự kiện kết thúc.

 

Tôi có thể xem nội dung chương trình mới nhất ở đâu?

Bạn vẫn có thể tìm nội dung chương trình mới nhất của chúng tôi tại đây.

 

Đây có phải là một sự kiện miễn phí tham dự không?

Đúng vậy! Bạn có thể đăng ký VÉ VÀO MIỄN PHÍ tại đây. Vé này bao gồm toàn bộ quyền ra vào:

• Triển lãm
• Hội nghị đa chủ đề
• Cơ hội giao lưu tại sự kiện

Xin lưu ý, vé vào không bao gồm chi phí ăn uống. Bạn sẽ phải tự chuẩn bị.

 

Bữa trưa/Thức ăn và đồ uống có được phục vụ không?

Không. Nhưng ở khu vực lân cận có phục vụ ăn uống.

 

Làm thế nào để biết đơn đăng ký nhận vé vào miễn phí của tôi đã được chấp thuận hay chưa?

Bạn sẽ nhận được email xác nhận theo địa chỉ email mà bạn đã đăng ký trong vòng 24 giờ. Hoặc bạn có thể liên hệ với customerservice.sg@terrapinn.com

 

Tôi có cần xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam không? Tôi cần những giấy tờ gì trước khi đến Việt Nam?

Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. Bạn cũng đặc biệt nên kiểm tra với cơ quan y tế và nhập cảnh tại địa phương để biết tất cả các quy định về y tế và đi lại.

 

Tôi cần có Thư mời (LOI) cho hồ sơ xin thị thực của mình. Tôi nên làm gì?

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đăng ký tham gia Solar & Storage Live Vietnam 2024 trước. Sau đó, hãy gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ customerservice.sg@terrapinn.com cùng với thông tin liên hệ chi tiết của bạn. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ mất tối đa 5 ngày làm việc để cấp LOI sau khi nhận được đầy đủ thông tin chi tiết của bạn. Chúng tôi sẽ ngừng nhận yêu cầu cấp LOI từ ngày 3 tháng 7 năm 2024.

 

Nguyên tắc tham gia và quy định về trang phục là gì?

Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

 

Khi nào thì tôi được nhận thẻ sự kiện của mình?

Vui lòng nhận thẻ tại bàn đăng ký. Bạn có thể tìm thông tin về thời gian khai mạc sự kiện và đăng ký tại đây.

FAQ

 

 

Is the event a physical event, in-person?

YES! We are so excited to host the event at the SKY EXPO Vietnam, Ho Chi Minh City. Click here to get the Venue’s address.

 

Can I attend the event virtually or dial in?

NO. All attendees will need to be at the event physically. Conference content will not be available online. Presentations are not available after the event.

 

Where can I view the latest agenda?

You can still find our latest agenda here

 

Is this a free event for attendees?

Yes! You can register for your FREE PASS here. It includes all access to:

• The exhibition
• Multi-track conference
• Networking opportunities at the event

Please note F&B is not part of the pass. You will have to make your own arrangements.

 

Will lunch / F&B be served?

No. There are F&B options within the vicinity.

 

How do I know if my application for the free pass has been approved?

You will receive a confirmation email sent to the email address you have registered within 24 hours. Otherwise, contact customerservice.sg@terrapinn.com

 

Do I need to apply for a visa to enter Vietnam? What documents do I need before I can travel to Vietnam?

Please click here to find out more. You are also strongly advised to check with your local immigration and health authorities for all travel and health protocols.

 

I need a Letter of Invitation (LOI) for my visa application. What should I do?

Please ensure you have registered for Solar & Storage Live Vietnam 2024 first. Once that is done, email us at customerservice.sg@terrapinn.com with your contact details. Please note we will take up to 5 working days to issue the LOI upon receiving full details. Requests for LOI will cease on 3 July 2024.

 

What are the Admission Guidelines and dress code?

Click here to find out more.

 

When can I collect my event badge?

Please collect your badge from the registration desk. Registration and event opening hours can be found here .

Contact us

To sponsor or exhibit:
Bastiaan van der Heijden

bastiaan.heijden@terrapinn.com
or
Alice (Hoang Anh) Chevalier

alice.chevalier@terrapinn.com

 

Speaking opportunities:
Phu Nguyen

phu.nguyen@terrapinn.com
Zalo: 096 170 8538

 

To be a partner:
Hairol Salim 

hairol.salim@terrapinn.com
or
Danelle Filipinas
danelle.filipinas@terrapinn.com