Tài trợ Hội Nghị Năng Lượng & Điện Thế Giới tại Việt Nam

 

Tại sao nên tài trợ cho Hội nghị Năng Lượng & Điện Thế Giới tại Việt Nam

Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh, hội nghị Năng Lượng & Điện Thế Giới tại Việt Nam mang đến nhiều cơ hội để kết nối những thành phần quan trọng trên toàn cảnh ngành năng lượng Việt Nam, tạo không gian để bạn giới thiệu về chuyên môn và những giải pháp để có thể phục vụ nhu cầu thị trường tốt hơn.

 

Ai nên tài trợ?

Nhà cung cấp và Kỹ sư tư vấn hợp đồng tổng thầu EPC và dự án chìa khóa trao tay

Công nghệ & Thiết bị phát điện

Mạng lưới & Hệ thống, Công nghệ & Thiết bị truyền tải & phân phối điện

Mạng lưới, Hiệu quả năng lượng, Giao tiếp & Giải pháp an ninh năng lượng

Nhà cung cấp nhiên liệu & Công ty năng lượng

Quản lý tài sản, Vận Giải pháp tài chính hành & Giải pháp bảo trì

Dịch vụ pháp lý, rủi ro & tư vấn

Giải pháp tài chính

Giải pháp năng lượng tái tạo

Người tham dự?

Chính phủ & Nhà điều hành

Công ty & Cơ quan năng lượng nhà nước

Nhà sản xuất năng lượng độc lập (IPPs)

Nhà phát triển dự án

Tổ chức đa phương & Tổ chức tài chính phát triển

Tổ chức đầu tư & Công ty tài chính dự án

Hiệp hội & Tổ chức phi chính phủ NGO

 

 

 

Sơ đồ triển lãm

Power & Electricity World Vietnam 2018 floor plan

 

 

 

Tải tài liệu

 

Để yêu cầu tài trợ, vui lòng liên hệ
Andre Laury theo số +65 6322 2760 hoặc email andre.laury@terrapinn.com