Tuyet Phuong Nguyen | Professor
University Of Sciences Vietnam National University Of Hochiminh City

Tuyet Phuong Nguyen, Professor, University Of Sciences Vietnam National University Of Hochiminh City

TS Nguyễn Tuyết Phương (sinh năm 1981), hiện là giảng viên khoa hóa học Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Năm 2012, chị nhận học vị tiến sĩ tại Roskilde University, (Đan Mạch). TS Nguyễn Tuyết Phương từng giữ nhiệm vụ phó trưởng khoa hóa của Trường ĐH Khoa học tự nhiên từ tháng 2-2013 đến tháng 1-2017. Chị bắt đầu nghiên cứu về pin mặt trời từ năm 2006, chủ yếu là pin mặt trời thế hệ mới bao gồm pin mặt trời chất màu nhạy quang, pin mặt trời perovskite, với các nghiên cứu tập trung vào phát triển phương pháp test nhanh và cải thiện độ bền của pin; biến tính bề mặt điện cực để tăng hiệu suất của pin. Chị từng được mời tham gia nghiên cứu tại phòng thí nghiệm GS. Michael Gratzel (Thụy Sỹ), người sáng chế ra pin mặt trời chất màu nhạy quang, GS. Aldo Di Carlo (Ý), GS. Tzu-Chien Wei (Đài Loan), và hợp tác chặt chẽ với GS này. Từ năm 2009 đến nay chị đã công bố 15 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực này.

English translation:
Nguyen Tuyet Phuong, PhD (born 1981) is currently a Chemistry professor at Vietnam National University Ho Chi Minh City, University of Science. She received her PhD degree at Roskilde University (Denmark). Nguyen Tuyet Phuong was formerly the deputy head of Chemistry department at the University of Science from Feb 2013 to Jan 2017. Her research work in solar panel started in 2006, focusing on new technologies such as photosensitive and perovskite panels, and methods to quickly test, enhance durability and efficiency of the panels. She was invited to join the research lab of Prof. Michael Gratzel (Switzerland), the inventor of photosensitive solar panels, Prof. Aldo Di Carlo (Italy) and Prof. Tzu-Chien Wei (Taiwan), and is working closely with these professors. From 2009 until now, she has published 15 science articles on international magazines in this field.

Appearances:Free Seminar Theatre Agenda - Day 1 @ 11:00

Enhancing the durability for solar panels

Tăng độ bền nhiệt cho pin mặt trời
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT

back to speakers