Quoc Toan Dang | Chief Executive Officer
Asia Petroleum Energy Corporation

Quoc Toan Dang, Chief Executive Officer, Asia Petroleum Energy Corporation

Ông Đặng Quốc Toản – một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam VBFA và Hiệp Hội Năng Lượng Sạch Việt Nam VCEA, CEO Công ty Asiapetro Việt Nam hiện là nhà đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tái tạo, điện gió và điện mặt trời trên toàn quốc. Điển hình là dự án Green City tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Appearances:Free Seminar Theatre Agenda - Day 1 @ 16:30

Rooftop solar: The green city model

Mô hình điện mặt trời áp mái Green City
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT
last published: 02/Apr/19 01:05 GMT

back to speakers