#EDUtechAsia  Live Webinar Series

JOIN US LIVE | SIGN UP TODAY  FOR YOUR FREE SPOT

เพิ่มประสิทธิภาพ E-learning ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในหลักสูตรและการสอน

Optimising e-learning with the strategic use of technology in curriculum and pedagogy

19 ตุลาคม 2564 10:00 น. ICT (GMT +7) 

oct 19, 2021 10:00AM ICT (GMT +7)

จัดโดยบริษัท Terrapinn ร่วมกับ Lenovo Thailand 

Hosted by Terrapinn in collaboration with Lenovo Thailand

เซสชั่นนี้จะดำเนินเป็นภาษาไทย

*This session is conducted in Thai.

การปิดโรงเรียนที่แสนยาวนานในช่วงกว่า 18 เดือนที่ผ่านมา ได้ผลักดันให้โรงเรียนและนักการศึกษาได้มีโอกาสลงทุนและเข้าถึงการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เราเห็นการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพิ่มขึ้น เราจึงตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่พวกเขาได้นำมาเครื่องมือเหล่านั้นมาสู่ห้องเรียน อย่างไรก็ตาม ความสามารถทางดิจิทัลและการจัดหาทรัพยากรระหว่างทีมผู้สอนและผู้เรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นใจว่าผลการเรียนรู้จะบรรลุผลได้ในระหว่างการเรียนรู้ออนไลน์  
 
เมื่อเราก้าวเข้าสู่รูปแบบของห้องเรียนใหม่ การประเมินการใช้งาน edtech มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากเครื่องมือและแพลตฟอร์ม คณะผู้เชี่ยวชาญจากการอภิปรายนี้จะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีจะสามารถขับเคลื่อน e-learning รวมถึงกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนการใช้งานตลอดทั้งบทเรียนและกิจกรรมในห้องเรียน 
 
เข้าร่วมเซสชั่นนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ: 
  • วิธีบูรณาการและวางแผนการใช้งาน edtech ในส่วนต่างๆ ของบทเรียนและหลักสูตร 
  • วิธีการสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนและผู้สอนมีความพร้อมและความสามารถในการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์ม 
  • ปรับปรุงการเรียนรู้เชิงรุกด้วย Google Workspace และ Lenovo Chromebook 
  • ห้องเรียนแห่งอนาคต: โรงเรียนสามารถสร้างห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไร 
  • การแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตจริงจากวิทยากรรับเชิญในโครงการการเรียนรู้ออนไลน์  
 
Long periods of school closures over the past 18 months have forced schools and educators to venture into technology-enabled teaching to ensure continued learning. As we see increased usage of digital tools, we recognise the value and importance they have brought into the classroom. However, digital capabilities and resourcing amongst staff and students are critical to ensuring the learning outcomes are attainable during online learning.  
 
As we move into new classroom models and formats, evaluation of edtech usage is much needed to reap the full benefits of the tools and platforms. This panel of experts will share their perspectives on how technology drives e-learning and the strategy behind plotting its use throughout lessons and classroom activities. 
 
Attend this session to learn:
  • How to integrate and plan edtech usage in different parts of the lesson and curriculum
  • How to ensure learner and instructor readiness and capability in using tools and platforms
  • Enhancing active learning with Google Workspace and Lenovo Chromebook 
  • Classrooms of the future: How schools can build smart classrooms for interactivity and collaboration 
  • Real-life experience sharing from guest educator on online learning project

WATCH ON-DEMAND 

วิทยากรที่โดดเด่น: 

Featured Speakers: 

Prakob Koraneekij

Prakob Koraneekij

Associate Professor, Educational Invention and Innovation Research Unit Faculty of Education

Chulalongkorn University    

Atinuch Chorrojprasert

Atinuch Chorrojprasert    

Business Unit Manager, Relationship Business Segment

Lenovo Thailand

Jarunee Sinchairojkul

Jarunee Sinchairojkul​ 

Education Lead, Google Certified Innovator

Google for Education

Dr Nimnual Piewthongngam

Dr Nimnual Piewthongngam

Deputy Director, E-SAAN Center for Business and Economic Research

Khon Kaen University

(Moderator)

WATCH ON-DEMAND  

*การลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาทางเว็บนั้นฟรีสำหรับทุกคนที่จะเข้าร่วมและดูตามความต้องการ ใบรับรองจะมอบให้เฉพาะผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บแบบสดเท่านั้น 

*Registration for the webinar is free for all to attend and view on demand. Certificates will be provided only to LIVE Webinar attendees.

 

พันธมิตรงานสัมมนาออนไลน์: 

Webinar Partner:

Lenovo Thailand

 

Lenovo is a US$45 billion Fortune 500 company with a vision to become the global leader in Intelligent Transformation through smart devices and infrastructure that create the best user experience. Lenovo manufactures one of the world’s widest portfolio of connected products, including smartphones (Motorola), tablets, PCs (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) and workstations as well as AR/VR devices and smart home/office solutions. Lenovo’s next generation data center solutions (ThinkSystem, ThinkAgile) are creating the capacity and computing power for the connections that are changing business and society. Lenovo works to inspire the different in everyone and build a smarter future where everyone thrives. For more information, please visit www.lenovo.com/th/th/

 


Get involved at
EDUtech Asia

 

To Sponsor Or Exhibit

 


Leonard Chen
leonard.chen@terrapinn.com
+65 9326 2901

 


Wilson Ledesma
wilson.ledesma@terrapinn.com
+63 9166225878

 

To Register

 


Therese Ledesma
therese.ledesma@terrapinn.com
+63 9983446585

 

 

To Speak

 


Parveen Sekhon
parveen.sekhon@terrapinn.com

 

Countdown to the event with

 

EDUtech_talks

 

 

Join our EDUtech community and access our exciting library of free-to-watch edtech videos.