شبکه‌سازی

 

 

شبکه‌سازی را به شانس واگذار نمی‌کنیم

هیچ برنامه‌ی پرداخت دیگری نمایشگاهی نساخته که مبتنی بر حصول اطمینان از این امر باشد که شما با افرادی دیدار کنید که در رشد کار و کسب شما موثر باشند. ما نمایندگان ارشد بانک‌ها، فروشگاه‌های عمده، دولت، اپراتورهای موبایل و بزنس‌ها را دعوت کرده‌ایم و ساعت‌ها وقت برای شبکه‌سازی در این برنامه در نظر گرفته‌ایم.

 

برنامه وی‌آی‌پی

ما میزان مدیران عامل ارشد از بانک‌ها و دولت‌ها در این کنفرانس هستیم. شرکت صدها مهمان ویژه در این برنامه، ایران پرداخت را به محلی برای دیدار با مدیران عامل ارشد تبدیل می‌کند

شبکه‌سازی سریع

با توجه به صدها مشتری بالقوه که با آن‌ها دیدار خواهید کرد، این برنامه فرصتی‌ست که با همه شرکت‌کنندگان در ارتباط باشید. شبکه سازی سریع موثر است و فرصتی خوب برای ایجاد روابط با مشتری‌ها.

پلتفورم شبکه‌سازی

شما می‌توانید کنترل وقت خود را در جریان برنامه داشته باشید و فعالانه با دیگر شرکت‌کنندگان آشنا شده و امکان ترتیب و تنظیم جلسه خصوصی را طریق پلتفورم انلاین ما داشته باشید. این پلتفورم که قابلیت تشخیص نیازها و عرضه‌ها را دارد، راهی آسان برای یافتن کسانی‌ست که به آن‌ها به عنوان مشتری یا تامین‌کننده نیاز دارید و با آن‌ها جلسات خود را ترتیب کنید.

ضیافت شام برای شبکه‌سازی

یک ضیافت شام ویژه شبکه‌سازی و آشنایی با دیگر شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد و فرصتی خواهد بود که با چهره‌ها و شرکت‌های برجسته در این صنعت از ایران و جهان آشنا شوید.

 

 

DOWNLOAD BROCHURE

 

To get involved contact Joseph Ridley on +971 4 440 2536 or email joseph.ridley@terrapinn.com