برای حضور در کنفرانس همین امروز ثبت نام کنید

 

 

 

 


اگر برای بانک ها یا نهاد دولتی ایرانی کار می کنید، می توانید از طریق ارسال ایمیل به Andrew.shoesmith@terrapinn.com یا تماس با شماره 971 4440 2522+ درخواست شرکت رایگان در کنفرانس را داشته باشید.

ایرانیانی که بانکی نیستند می توانند با تخفیف ثبت نام کنند:

اعضای گروه تان را با خود بیاورید

محتوا های بسیار خوب و فراوانی وجود دارد، امکان ندارد که بتوانید به تنهایی به همه آن ها برسید!